Ajánló >

Megvan a magyar drónszabályzás tervezete

Fordítás

Tegnapi cikkünkben kérdőjellel jeleztük, hogy vajon megérkezik-e júliusban Magyarországra is a régen várt EU-dónszabályzás jogi implementációja. Nos, úgy tűnik a munka halad…

Az Európai Bizottság Notifikációs eljárása alatt a pilóta nélküli légijárművek (UA) és a pilóta nélküli állami légijárművek működtetésével kapcsolatos magyar jogszabály tervezetek legfontosabb (tervezett) rendelkezéseit az alábbiakban foglaljuk össze.

Módosul a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, amely értelmében:
-a légiközlekedési hatóság jogosult az UAS üzembentartókról és a pilóta nélküli légijárművekről nyilvántartást vezetni
– lakott terület felett a pilóta nélküli légijárművek működtetésének lehetősége még nem eldöntött, a törvénymódosítás értelmében jelenleg 2 verzió lehetséges: az A verzió szerint magánterület felett, 30 méter alatt a terület tulajdonosának engedélyével lehet UA-t működtetni vagy a B verzió szerint UA lakott területen belül csak eseti légtérben működtethető
– külön légtér kijelölése nélkül UA az aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás használatával működtethető
– a távpilóta felel az UA más légijármű közötti biztonságos elkülönítés betartásáért
– az UA üzemeltetésére vonatkozó szabályok megsértőivel szemben légiközlekedési bírság szabható ki
– tartalmazza a kapcsolódó fogalmak meghatározását: UA, UAS, UAS üzembentartó, távoli pilóta, pilóta nélküli állami légijármű kezelő, pilóta nélküli játék légijármű és segítő személy
– a pilóta nélküli játék légijármű nyilvántartásba vételére irányuló eljárás illetékmentes lesz – ezt az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása tartalmazza

A fentieken túl a légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet a repülőeszközökről, a törvény módosítja az állami légijármű és az állami célú légiközlekedés fogalmakat, valamint tartalmaz néhány apróbb technikai módosítást.

Módosul továbbá a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet, amely értelmében:
-nem kell eseti légteret kijelölni, ha a művelet végrehajtható a következőkben részletezett általános szabályok szerint
– a távpilóta és az UA között a repülés teljes időtartama alatt látást támogató eszközök igénybevétele nélkül fennáll a folyamatos és közvetlen vizuális kapcsolat (VLOS)
-az UA nem ellenőrzött légtérben legfeljebb a földfelszíntől számított 120 méter magasságig működtethető az adott légtérre érvényes szabályok betartásával
– UA a repülőterek körzetében csak a repülőtér üzembentartó hozzájárulásával és a hatóság felé tett bejelentéssel, forgalmi tájékoztató körzetben a repülőtér üzembentartó hozzájárulásával, Drop Zone légtérben pedig a koordinációs feladatokat ellátó szervezet hozzájárulásával működtethető
-No Drone Zone légterek kijelölése tervezett az alábbi ellenőrzött légterekben: Szolnok, Kecskemét, Pápa MCTR és Budapest CTR
-további állandó No Drone Zone légterek kijelölése is tervezett a kiemelten fontos létesítmények és a létfontosságú létesítmények körzetében
-UAS művelet korlátozható továbbá például védett személyek körzetében, rendezvények, baleset, bűncselekmény, stb. helyszínén
-a távpilóta a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató mobilalkalmazáson keresztül minden felszállás előtt és a működtetés közben folyamatosan ellenőrzi, hogy a repülés végrehajtása az adott terület felett nem tiltott
– az előző pontban említett applikáció használatáért díj állapítható meg
– egyes korlátozott légterek, mint pl. Százhalombatta a pilóta nélküli légijárművek által, a védett objektum zavartalan és biztonságos működésének biztosításáért felelős szervezet hozzájárulásával a légiközlekedési hatósághoz tett előzetes bejelentés mellett igénybe vehetők lennének – a megfelelő engedélyek birtokában jelenleg csak az LHR1 és az LHR1A korlátozott légterek vehetők igénybe a pilóta nélküli légijárművek által

További tervezett módosítás, hogy Budapest CTR-ben eseti légtér legfeljebb 7 napra jelölhető ki, továbbá Szolnok MCTR-ben, Kecskemét MCTR-ben, Pápa MCTR-ben és Budapest CTR-ben indokolt esetben az eseti légtér aktiválása megtiltható, továbbá az eseti légtér működése korlátozható.

Módosul a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet, amely értelmében a pilóta nélküli légijárművekkel harmadik személynek okozott károk megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosításnak a pilóta nélküli légijármű maximális felszálló tömegétől függően legalább az alábbi összeghatárokig kell fedezetet nyújtania:
-legalább 0,25 kg, de legfeljebb 4 kg UA esetében: biztosítási eseményenként legalább 3.000.000 Ft, biztosítási időszakonként legalább 6.000.000 Ft
-legalább 4 kg, de a 20 kg-ot el nem érő UA esetében: biztosítási eseményenként legalább 5.000.000 Ft, biztosítási időszakonként legalább 10.000.000 Ft

Módosul a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, amely értelmében:
-a légiközlekedési hatóság gondoskodik a nyílt és a speciális kategóriákban meghatározott képzési követelmények jóváhagyásáról, valamint ezen követelményekről szóló, kézikönyv formátumú hatósági tájékoztató honlapján történő közzétételéről, valamint a távoli pilóták e-learning rendszerű oktatásában alkalmazott rendszerek és az e-learning tananyagok engedélyezéséről és tanúsítvánnyal történő ellátásáról.
-közzéteszi a honlapján a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet 3. melléklet 2. számú Korlátozott légterek táblázatban szereplő légtereket, valamint az adott légtérben pilóta nélküli légijárművekkel hozzájárulással végrehajtható műveletekhez hozzájárulást adni jogosult szervezet nevét, valamint a kapcsolattartást biztosító elérhetőségeit

FONTOS, hogy a fentiekben leírtak jelenleg jogszabály tervezetek, amelyek még nem kerültek elfogadásra sem a Kormány, sem az Országgyűlés által. A jogszabályok tervezett hatályba lépésének ideje 2020. július 1.
Az értesítés részletei elérhetőek az Európai Bizottság honlapján.
A teljes jogszabálytervezet elérhető letölthető a ,,Tervezet Szövege” mezőnél.

– Török Ágnes –

(A szerző a Légtér.hu Kft. egyik alapítója, képzésvezető, repülésbiztonsági elemző.)